VEIKLOS SRITYS

Verslo ginčai

Verslo ginčų teisės advokatai
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225

Atstovaujame teismuose ir rengiame procesinius dokumentus ginčuose dėl:

 • akcininkų sutarčių ir akcininkų teisių pažeidimo;
 • bankroto ir restruktūrizavimo procesų bei procedūrų;
 • bankų ir finansų institucijų veiksmų;
 • bendrovės valdymo organų atsakomybės;
 • darbo santykių;
 • draudimo teisinių santykių;
 • intelektinės nuosavybės pažeidimų;
 • jungtinės veiklos;
 • konkurencijos teisės pažeidimų;
 • kreditorių teisių gynimo;
 • mokesčių;
 • statybos ir teritorijų planavimo teisinių santykių;
 • sutartinės ir civilinės atsakomybės;
 • sveikatos apsaugos ir farmacijos;
 • valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo,
  privatizavimo;
 • vežimo teisinių santykių;
 • viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo;
 • viešųjų pirkimų.

Ruošiame arbitražinius susitarimus bei arbitražines išlygas.
Atstovaujame klientams arbitraže.
Ruošiame susitarimus dėl mediacijos procedūros pasirinkimo.

Bankroto ir restruktūrizavimo
teisė

Bankroto teisės advokatai
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225

Rengiame dokumentus ir konsultuojame:

 • visais fizinių asmenų ir įmonių bankroto bei įmonių restruktūrizavimo
  klausimais;
 • inicijuojame įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūras;
 • atstovaujame kreditorių interesams bankroto procese, kreditorių
  susirinkimuose ir kreditorių komitetuose;
 • bendradarbiaujame su bankroto administratoriais ir kreditoriais
  atliekant bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių teisinius
  patikrinimus;
 • rengiame procesinius dokumentus dėl kreditorių interesus pažeidžiančių
  sandorių ginčijimo;
 • konsultuojame ir atstovaujame bankrutuojančių įmonių valdymo
  organus bylose dėl žalos atlyginimo.

Nekilnojamojo turto
teisė

Nekilnojamojo turto teisės advokatai
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222

Konsultuojame:

 • teritorijų planavimo bei statybos,
 • žemės ir kito nekilnojamojo turto nuomos ir įsigijimo klausimais.

Atstovaujame derybose dėl sutarčių sudarymo.
Atliekame visapusišką nekilnojamojo turto sutarčių teisinį auditą.
Atstovaujame ginčuose, susijusiuose su nekilnojamuoju turtu, jo dalies
atidalinimu ar sujungimu.

 

Statybos teisė

Statybos teisės advokatai
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222

Konsultuojame ir atstovaujame visus statybų proceso dalyvius (užsakovus,
genrangovus, subrangovus, tiekėjus) ginčuose dėl statybų rangos sutarčių
sudarymo ir vykdymo, rengiame statybų, projektavimo rangos ir kitas sutartis.

Sutarčių teisė

Sutarčių teisės advokatai
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222

Ruošiame įvairias civilines sutartis bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą.

Atstovaujame savo klientus civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.

Šeimos teisė

Šeimos teisės advokatai
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225

Konsultuojame ir atstovaujame:

 • santuokos nutraukimo (skyrybų);
 • išlaikymo priteisimo;
 • globos ar rūpybos;
 • vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • palikimo priėmimo klausimais.

Atstovaujame savo klientus teisme bei kitose institucijose;
Rengiame procesinius dokumentus(ieškinius, atsiliepimus, sutartis dėl santuokos
nutraukimo abiejų sutuoktinių sutarimu ir t.t.).

Darbo teisė

Darbo teisės advokatai
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225

Konsultuojame visais darbo teisės klausimais.

Rengiame su darbuotojų įdarbinimu susijusius dokumentus:

 • pareigybines instrukcijas;
 • vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • materialinės atsakomybės sutartis;
 • konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimus;

Atstovaujame darbdavius ir darbuotojus darbo ginčuose teismuose bei
kituose darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose.

 

Draudimo teisė

Draudimo teisės advokatai
Božena Kuzmienė
+370 618 22 225
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222

Teikiame teisines išvadas dėl:

 • draudimo išmokos mokėjimo/atsisakymo mokėti pagrįstumo;
 • konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, subrogacijos
  ir kitais klausimais.

Atstovaujame savo klientus derybose, sprendžiant ginčus, susijusius su draudimo
teisiniais santykiais.

Administracinė teisė

Administracinės teisės advokatai
Renata Jurgelevičienė
+370 659 42 222

Konsultuojame administracinių teisės pažeidimų (kelių eismo taisyklių, viešosios
tvarkos, nuosavybės ir kt.) klausimais:

 • administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo klausimais;
 • specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti,
  užsiimti žvejyba) atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais.