Privatumo politika

ADVOKATŲ KONTOROS ADVOCUS PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka advokatų kontora  ADVOCUS  (toliau – ADVOCUS).

Jūsų asmens duomenų valdytojais yra ADVOCUS ir atskiri ADVOCUS advokatai bei advokatų padėjėjai. Mūsų advokatų ir advokatų padėjėjų kontaktus  galite rasti mūsų interneto svetainėje www.advocus.lt, skiltyje –Advokatai.

Ši Privatumo politika aprašo, kokius Jūsų asmens duomenis ADVOCUS renka, kaip asmens duomenis apsaugo.

Šioje Privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie duomenų apsaugą, ypač – apie Jums Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu  užtikrinamas duomenų subjekto teises.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. ADVOCUS visada elgiasi laikydamasi teisės aktų nuostatų, gerosios veiklos praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus.

Savo veiklą ADVOCUS vysto ir gerina nuolat, todėl ADVOCUS turi teisę pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Visi pakeitimai nedelsiant publikuojami ADVOCUS interneto svetainėje.

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar klausimų dėl Jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: jurgeleviciene@advocus.lt, kuzmiene@advocus.lt.

 

DUOMENŲ TVARKYMAS

ADVOCUS asmens duomenys tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ADTAĮ, ERĮ ir kitų įstatymų, reglamentuojančių klientų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad Jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tokiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate aktyviais veiksmais, t.y. kreipdamiesi į mus ir pateikdami asmens duomenis, arba kitais aktyviais savo veiksmais;
 • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz. interneto svetainės administravimas ir kt.);
 • Tam, kad įvykdytumėme teisės aktuose nustatytas mums pareigas.

 

 1. Klientų asmens duomenų tvarkymas

Mes galime tvarkyti šiuos klientų asmens duomenis:

 • Asmeniniai kliento duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos);
 • Kontaktiniai klientų duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. vietos adresas);
 • Kliento asmens duomenys, kuriuos ADVOCUS tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • Kiti duomenys, kuriuos klientas pateikia sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį arba/ir kuriuos ADVOCUS surenka iš teisėtų šaltinių teikdama teisines paslaugas.

 

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti kliento asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą teisinių paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

ADVOCUS Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją nurodytais kontaktais ADVOCUS interneto svetainėje.

ADVOCUS  Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami ADVOCUS teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami išnagrinėjus Jūsų kreipimąsi į ADVOCUS. Siekdami įgyvendinti ADVOCUS teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais gali būti saugomi ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

 • Būtina, kad ADVOCUS galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
 • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kuriuo atveju, suėjus nurodytam terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją ADVOCUS pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuo asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo, pavardės, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių duomenų) ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų ir kitų perteklinių ir nereikalingų duomenų.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į laisvą darbo vietą tikslu

ADVOCUS Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti personalo atrankos tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis ADVOCUS pateikiate, siekdami prisijungti prie ADVOCUS. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūsų gautus duomenis ADVOCUS saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos.

Pabrėžiame, kad teikdami savo asmens duomenis turite vengti pateikti ir ADVOCUS nesiųsti perteklinės informacijos. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų tokių kaip asmens kodas, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Kai lankotės mūsų Platformoje (interneto svetainėje), ADVOCUS gali rinkti ir tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų Platforma nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Dauguma ADVOCUS naudojamų slapukų yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje.

 

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, jei naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų Platforma po to, kai parodome slapukų pranešimą ir sutikdami su slapukų naudojimu, sutinkate su slapukais bei patvirtinate, kad esate informuotas apie juos. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org.

 

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

ADVOCUS, vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be ADVOCUS sutikimo.

ADVOCUS pasitelkia duomenų tvarkytojus tik tais atvejais, kai tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų negali atlikti pati.

Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų ADVOCUS vardu bei tik pagal ADVOCUS nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis ADVOCUS išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie Jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina ADVOCUS bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi ADVOCUS vardu tvarkomi duomenys išlieka ADVOCUS kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis ADVOCUS nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises ADVOCUS įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį ADVOCUS gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju ADVOCUS per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, ADVOCUS tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

ADVOCUS Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad ADVOCUS leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

ADVOCUS Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. ADVOCUS pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę ADVOCUS reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, ADVOCUS nebereikia Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį ADVOCUS gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai ADVOCUS tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su ADVOCUS pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o ADVOCUS nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad ADVOCUS Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas ADVOCUS teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai ADVOCUS duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

 

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į ADVOCUS  nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

ADVOCUS apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ADVOCUS apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

 • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
 • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
 • priemonių, kurių ėmėsi ADVOCUS, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
 • kita informacija, kuri ADVOCUS manymu turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to apie įvykusį pažeidimą ADVOCUS paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

ADVOCUS esant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemones asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, ADVOCUS ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

ADVOCUS itin atsargiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą,  antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą. Popieriniai dokumentai yra laikomi užrakinti, patalpose kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys (darbuotojai), dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose ir  konfidencialumo susitarimų. ADVOCUS nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

 

ADVOCUS rekomenduoja visais atvejais prieš teikiant skundą susisiekti su mumis nurodytais kontaktiniais duomenimis : Božena Kuzmienė- tel.+370 618 22225, el. paštas kuzmiene@advocus.lt; Renata Jurgelevičienė – tel.+370 659 42222, el. paštas jurgeleviciene@advocus.lt, kad būtų surastas greitas ir tinkamas problemos sprendimas.